1

  ถึงหน่วยงาน   ทุกโรงเรียน
  เรื่อง    ส่งรายละเอียดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

   รายละเอียด      
ส่งรายละเอียดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำเดือนเมษายน 2560 เดือนนี้รับเงินเดือนเดิม เนื่องจากคำสั่งเลื่อนขั้นยังไม่เรียบร้อย เงินเดือนเดือนนี้จะรวมตกเบิกของข้าราชการครู ตามคำสั่งที่ 95/2560
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   24 เมษายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

2

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง    แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

   รายละเอียด      
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินในสังกัด สพป.ยส. 2 ประจำเดือน มีนาคม 2560 จำนวน 17 ราย โอนเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   20 เมษายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

3

  ถึงหน่วยงาน   โรงเรียนในสังกัด 28 โรงเรียน
  เรื่อง    การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 380

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   19 เมษายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

4

  ถึงหน่วยงาน   บุคคลทั่วไป
  เรื่อง    เผยแพร่รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560

   รายละเอียด      
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   12 เมษายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

5

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง    การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน / ครูพี่เลี้ยง ประจำปี 2560

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   31 มีนาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

6

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง    สลิปเงินเดือนลูกจ้างรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2560

   รายละเอียด      
รายละเอียดการโอนเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 1. ครูขั้นวิกฤต 2. นักการภารโรง 25 3. นักการภารโรง 58 4. พนักงานธุรการ 5. ครูวิทย์-คณิต 6.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   29 มีนาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

7

  ถึงหน่วยงาน   ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง    ประชาสัมพันธ์การปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์

   รายละเอียด      
ด้วย กรมทรัพยากรธรณี ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประชาสัมพันธ์การปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   28 มีนาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มอำนวยการ  

8

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง    สลิปเงินเดือนบำนาญ ประจำเดือน มีนาคม 2560

   รายละเอียด      
สพป.ยโสธร เขต 2 แจ้งรายละเอียดเงินเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2560 และรายละเอียดการหักเงินชำระหนี้ ซึ่ง สพฐ. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนบำนาญ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน ตามรายละเอียดที่แนบ
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   27 มีนาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

9

  ถึงหน่วยงาน   ทุกโรงเรียน
  เรื่อง    ส่งรายละเอียดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

   รายละเอียด      
ขอส่งรายละเอียดเงินเดือนและค่าจ้างประจำประจำเดือนมีนาคม 2560
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   27 มีนาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

10

  ถึงหน่วยงาน   บุคคลทั่วไป
  เรื่อง    ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ Computer for Classroom:CC สำหรับโรงเรียน

   รายละเอียด      
ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ Computer for Classroom:CC สำหรับโรงเรียน จำนวน 19 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   23 มีนาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

มีจำนวน ข่าวประกาศทั้งหมด 498 ข่าว : 50 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] หน้าถัดไป>>     

รายการประกาศข่าวทั้งหมด            ออกจากประกาศ