1

  ถึงหน่วยงาน   บุคคลทั่วไป
  เรื่อง    ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ Computer for Classroom:CC สำหรับโรงเรียน

   รายละเอียด      
ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ Computer for Classroom:CC สำหรับโรงเรียน จำนวน 19 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   23 มีนาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

2

  ถึงหน่วยงาน   บุคคลทั่วไป
  เรื่อง    ประกาศการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

   รายละเอียด      
ประกาศการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   23 มีนาคม 2560           ประกาศจาก    สารบรรณกลาง  

3

  ถึงหน่วยงาน   บุคคลทั่วไป
  เรื่อง    ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ Computer for Classroom:CC สำหรับโรงเรียน

   รายละเอียด      
ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ Computer for Classroom:CC สำหรับโรงเรียน จำนวน 19 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   23 มีนาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

4

  ถึงหน่วยงาน   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
  เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

   รายละเอียด      
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   22 มีนาคม 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

5

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง    การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๐

   รายละเอียด      
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๐ ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายฯ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   16 มีนาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มอำนวยการ  

6

  ถึงหน่วยงาน   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
  เรื่อง    อัตราว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   16 มีนาคม 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

7

  ถึงหน่วยงาน   ประกาศ
  เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

   รายละเอียด      
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   15 มีนาคม 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

8

  ถึงหน่วยงาน   เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์
  เรื่อง    เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   13 มีนาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

9

  ถึงหน่วยงาน   ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
  เรื่อง    แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   9 มีนาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

10

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง    หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559

   รายละเอียด      
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559 ของผู้รับบำนาญ ในสังกัด สพป.ยส.2
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   8 มีนาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

มีจำนวน ข่าวประกาศทั้งหมด 489 ข่าว : 49 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] หน้าถัดไป>>     

รายการประกาศข่าวทั้งหมด            ออกจากประกาศ