1

  ถึงหน่วยงาน   ประกาศ
  เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   18 ธันวาคม 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

2

  ถึงหน่วยงาน   บุคคลทั่วไป
  เรื่อง    เผยแพร่งบทดลองประจำ เดือนพฤศจิกายน 2560

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   14 ธันวาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

3

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง    การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   12 ธันวาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

4

  ถึงหน่วยงาน   ประกาศ
  เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายงานการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   9 ธันวาคม 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

5

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง    ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   8 ธันวาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

6

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง    การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   8 ธันวาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

7

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง    แจ้งโอนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   8 ธันวาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

8

  ถึงหน่วยงาน   ประกาศ
  เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายงานการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   5 ธันวาคม 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

9

  ถึงหน่วยงาน   ทุกโรงเรียน
  เรื่อง    แจ้งรายละเอียดสมาชิกที่หักเงินออมทรัพย์ได้ไม่ครบตามจำนวน

   รายละเอียด      
ด้วย สพป.ยส.2 ขอแจ้งรายละเอียดการหักเงินออมทรัพย์ได้ไม่ครบตามจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร แจ้ง จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการจ่ายเงินออมทรัพย์เพิ่มเติม โดยด่วน
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   30 พฤศจิกายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

10

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง    โอนเงินเดือนผู้รับบำนาญ // ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ และลูกจ้างตำแหน่งต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   27 พฤศจิกายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

มีจำนวน ข่าวประกาศทั้งหมด 611 ข่าว : 62 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61] หน้าถัดไป>>     

รายการประกาศข่าวทั้งหมด            ออกจากประกาศ