1

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง    การประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   20 กุมภาพันธ์ 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

2

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน
  เรื่อง    การโอนหรือและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   20 กุมภาพันธ์ 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

3

  ถึงหน่วยงาน   การโอนหรือและเปลี่ยนแปฃ
  เรื่อง   

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   20 กุมภาพันธ์ 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

4

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง    แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรข้าราชการในสังกัด สพป.ยส. 2

   รายละเอียด      
แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรข้าราชการในสังกัด สพป.ยส.2 จำนวน 54 ราย โอนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   15 กุมภาพันธ์ 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

5

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
  เรื่อง    ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

   รายละเอียด      
ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   10 กุมภาพันธ์ 2560           ประกาศจาก    กลุ่มอำนวยการ  

6

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
  เรื่อง    ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   10 กุมภาพันธ์ 2560           ประกาศจาก    กลุ่มอำนวยการ  

7

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
  เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

   รายละเอียด      
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   9 กุมภาพันธ์ 2560           ประกาศจาก    กลุ่มอำนวยการ  

8

  ถึงหน่วยงาน   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2
  เรื่อง    แก้ไขประกาศ (อัตราว่างตำแหน่งครู)

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   9 กุมภาพันธ์ 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

9

  ถึงหน่วยงาน   ทุกโรงเรียน
  เรื่อง    ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.

   รายละเอียด      
ขอให้โรงเรียนส่งตัวแทนมารับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ได้ที่ห้องบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   8 กุมภาพันธ์ 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

10

  ถึงหน่วยงาน   ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  เรื่อง    ขอเชิญร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งหา

   รายละเอียด      
ขอเชิญร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งหารเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) ประจำปี ๒๕๖๐
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   1 กุมภาพันธ์ 2560           ประกาศจาก    กลุ่มอำนวยการ  

มีจำนวน ข่าวประกาศทั้งหมด 472 ข่าว : 48 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] หน้าถัดไป>>     

รายการประกาศข่าวทั้งหมด            ออกจากประกาศ