1

  ถึงหน่วยงาน   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2
  เรื่อง    อัตราว่างตำแหน่งครู

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   17 มกราคม 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

2

  ถึงหน่วยงาน   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2
  เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61

   รายละเอียด      
ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   12 มกราคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มอำนวยการ  

3

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง   

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   12 มกราคม 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

4

  ถึงหน่วยงาน   โรงเรียนบ้านป่าชาด
  เรื่อง    การบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนดีใกล้บ้าน

   รายละเอียด      
รายละเอียดดังหนังสือที่แนบ
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   11 มกราคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มนโยบายและแผน  

5

  ถึงหน่วยงาน   โรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 โรงเรียน
  เรื่อง    การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   6 มกราคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

6

  ถึงหน่วยงาน   โรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 โรงเรียน
  เรื่อง    การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   6 มกราคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

7

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง    แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในสังกัด สพป.ยส. 2

   รายละเอียด      
แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในสังกัด สพป.ยส. 2 จำนวน 16 ราย โอนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   30 ธันวาคม 2559           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

8

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง    สลิปเงินเดือนบำนาญ / พนักงานราชการ และลูกจ้างรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2559

   รายละเอียด      
1.ผู้รับบำนาญ 2.พนักพนักงานราชการ ครูผู้สอน / ครูพี่เลี้ยง 3.ครูขั้นวิกฤต 4.นักการภารโรง 25 อัตรา / 58 อัตรา 5.พนักงานธุรการ 6.ครูวิทย์ - คณิต 7.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 8.ยามและพนักงานทำความสะอาด / พนักงานพิมพ์ดีด
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   27 ธันวาคม 2559           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

9

  ถึงหน่วยงาน   ทุกโรงเรียน
  เรื่อง    รายละเอียดเงินเดือนประจำเดือนธันวาคม 2559

   รายละเอียด      
ส่งรายละเอียดเงินเดือนประจำเดือนธันวาคม 2559
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   26 ธันวาคม 2559           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

10

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
  เรื่อง    ขอเสนอรายชื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมห้องสมุด

   รายละเอียด      
ขอเสนอรายชื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมห้องสมุด
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   21 ธันวาคม 2559           ประกาศจาก    กลุ่มอำนวยการ  

มีจำนวน ข่าวประกาศทั้งหมด 450 ข่าว : 45 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] หน้าถัดไป>>     

รายการประกาศข่าวทั้งหมด            ออกจากประกาศ