1

  ถึงหน่วยงาน   บุคคลทั่วไป
  เรื่อง    เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   16 ตุลาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

2

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง    การรักษาสิทธิของการเป็นสมาชิก ชพค.-ชพส. ของผู้เกษียณอายุราชการ

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   29 กันยายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

3

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง    แจ้งรายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2560

   รายละเอียด      
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2560 สพป.ยโสธร เขต 2 ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ขอให้เจ้าตัวตรวจสอบการหักเงินชำระหนี้ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   26 กันยายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

4

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง    แจ้งรายละเอียดเงินข้าราชการบำนาญ ประจำเดือน กันยายน 2560

   รายละเอียด      
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินข้าราชการบำนาญ ประจำเดือน กันยายน 2560 สพฐ. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนบำนาญ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ขอให้เจ้าตัวตรวจสอบการหักเงินชำระหนี้ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   26 กันยายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

5

  ถึงหน่วยงาน   ทุกโรงเรียน
  เรื่อง    แจ้งรายละเอียดเงินเดือน

   รายละเอียด      
แจ้งรายละเอียดประจำเดือนกันยายน 2560
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   25 กันยายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

6

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง    การบันทึกข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านเว็บไซต์ในระบบการติดตามผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   21 กันยายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มนโยบายและแผน  

7

  ถึงหน่วยงาน   บุคคลทั่วไป
  เรื่อง    เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   16 กันยายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

8

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง    แจ้งโอนสวัสดิการ (แก้ไข)

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   15 กันยายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

9

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง    แจ้งโอนสวัสดิการ

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   14 กันยายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

10

  ถึงหน่วยงาน   ประกาศ
  เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   13 กันยายน 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

มีจำนวน ข่าวประกาศทั้งหมด 587 ข่าว : 59 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58] หน้าถัดไป>>     

รายการประกาศข่าวทั้งหมด            ออกจากประกาศ