1

  ถึงหน่วยงาน   ชี้แจง
  เรื่อง    การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศ สพป.ยโสธร เขต ๒ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

   รายละเอียด      
ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามประกาศ สพป.ยโสธร เขต ๒ ที่จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   21 มิถุนายน 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

2

  ถึงหน่วยงาน   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
  เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   16 มิถุนายน 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

3

  ถึงหน่วยงาน   บุคคลทั่วไป
  เรื่อง    เผยแพร่งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   14 มิถุนายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

4

  ถึงหน่วยงาน   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
  เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   13 มิถุนายน 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

5

  ถึงหน่วยงาน   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
  เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   13 มิถุนายน 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

6

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง    โอนเงินเดือนค่าตอบแทนจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 82 คน

   รายละเอียด      
โอนเงินเดือนค่าตอบแทนจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 82 คน ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2560 โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 7 มิถุนายน 2560
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   8 มิถุนายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

7

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง    โอนเงินเดือนค่าตอบแทนจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 82 คน

   รายละเอียด      
โอนเงินเดือนค่าตอบแทนจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 82 คน ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2560 โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 7 มิถุนายน 2560
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   8 มิถุนายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

8

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 20 โรงเรียน
  เรื่อง    การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 333 และ ครั้งที่ 412

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   5 มิถุนายน 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

9

  ถึงหน่วยงาน   แก้ไขประกาศ
  เรื่อง    แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   2 มิถุนายน 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

10

  ถึงหน่วยงาน   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
  เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   1 มิถุนายน 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

มีจำนวน ข่าวประกาศทั้งหมด 523 ข่าว : 53 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] หน้าถัดไป>>     

รายการประกาศข่าวทั้งหมด            ออกจากประกาศ