[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    
  
นายประสงค์ สุภา
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

  
บ้านแมงมุม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนจัดการความรู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
สมัครสมาชิก
ทีมแมงมุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
นางดวงจันทร์ พรมแพง

สมาชิกทั้งหมด 51

<< ธันวาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

Œ กระทรวงศึกษาธิการ
Œ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  


Warning: include(modules/useronline/counter.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\km\index.php on line 846

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'modules/useronline/counter.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\km\index.php on line 846
ผู้เข้าชมขณะนี้ 0 คน

Warning: include(modules/useronline/counter_show.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\km\index.php on line 870

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'modules/useronline/counter_show.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\km\index.php on line 870 ภาพกิจกรรม
   
  
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก นายบารมี บุตรอำคา
เมื่อ 21 / ต.ค. / 2553 : ( 309 / )

รายงานการประเมินโครงการรักการอ่าน


   
 ขุมความรู้
วิชาการ
โดย นายบารมี บุตรอำคา
21 / ต.ค. / 2553 : ( 455 / )
รายงานการประเมินโครงการรักการอ่าน
รายงานการประเมินโครงการรักการอ่าน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย นายเกียรติกัมพล ศิวประสิทธิ์กุล
13 / ก.ย. / 2553 : ( 1154 / )
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3 เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศ฿กษาปีที่4 โดยใช้ชุดการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 โรงเรียนบ้านบุ่งค้า จำนวน 12 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดย นางประภัสรา เทพศาสตรา
9 / ก.ย. / 2553 : ( 2387 / )
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดย นายพิษณุ มูลสาร
15 / ก.ค. / 2553 : ( 2319 / 1 )
การลงโปรแกรม Windows 7
การลงโปรแกรมปฏิบัติการ windows7 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรร
วิชาการ
โดย พรมมา ศรีวะโสภา
2 / ก.ค. / 2553 : ( 3883 / )
การเลี้ยงกบในสถานศึกษา
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเลี้ยงกบในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วิชาการ
โดย นายวานิช สมจิต
24 / มิ.ย. / 2553 : ( 2994 / )
เผยแพร่ผลงานการวิจัย (สายบริหารสถานศึกษา)
เรื่อง การพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบโครงงานโรงเรียนบ้านห้องแซง สพท.ยส.2
วิชาการ
โดย นายบุญป้อง สิงห์คู่
21 / มิ.ย. / 2553 : ( 2693 / )
เผยแพร่งานวิจัย
การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย แสวง มลศิลป์
30 / พ.ค. / 2553 : ( 4222 / )
น้องครูผู้มากับคำว่าใช่......
ชื่นชมในความสามารถของน้องครูอบ...กฤษณาพร
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดย แสวง มลศิลป์
30 / พ.ค. / 2553 : ( 3495 / )
แด่...น้องครูผู้มากับคำว่า...ใช่
ชื่นชมในความสามารถของน้องครูอบ...กฤษณาพร
วิชาการ
โดย นภาภรณ์ ช่างไชย
30 / พ.ค. / 2553 : ( 4110 / )
การใช้คำให้ถูกความหมาย
แผนผังมโนทัศน์การใช้คำให้ถูกความหมาย
วิชาการ
โดย นภาภรณ์ ช่างไชย
30 / พ.ค. / 2553 : ( 2864 / )
รายงานการพัฒนาแบบฝึกการใช้คำให้ถูกความหมาย
บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้คำให้ถูกความหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิชาการ
โดย นายนิพนธ์ ทองโกฏิ
31 / มี.ค. / 2553 : ( 3805 / 1 )
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกระบวนการ รูปแบบและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   
 เผยแพร่ download

โดย admin
27 / มิ.ย. / 2552 : ( 3165 / )
คู่มือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
คู่มือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

โดย admin
27 / มิ.ย. / 2552 : ( 3048 / )
รายงานโครงการการพัฒนาบุคลากรแกนนำนักจัดการความรู้
รายงานโครงการการพัฒนาบุคลากรแกนนำนักจัดการความรู้ สพฐ.